Tác động của chính sách đất đai đến thị trường bất động sản

Đất đai là nguồn lực quan trọng liên quan đến sự thành bại của một dự án kinh doanh bất động sản và đồng thời, thị trường bất động sản luôn chịu sự chi phối của nhà nước. Sự quản lý của nhà nước đóng vai trò điều tiết đất đai trong kinh doanh bất động sản. 

Một bất động sản chỉ được đưa ra thị trường khi được nhà nước cho phép thông qua quy hoạch, xét duyệt các dự án và cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều này sẽ ảnh hưởng tới nguồn cung của bất động sản. 

Tác động của chính sách đất đai


Bên cạnh đó, quyền và nghĩa vụ của người sở hữu đất cũng gây tác động đến thị trường bất động sản. Từ sau năm 1993, nhà nước quy định người sử dụng đất có 5 quyền là chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế và thế chấp. Đến năm 2013 người sở hữu có đến 8 quyền trong kinh doanh bất động sản. Chính 8 quyền này tạo ra thị trường bất động sản lớn. Tiếp đến là quy định về điều kiện của các tổ chức trong nước và quốc tế cũng có ảnh hưởng tới bất động sản. 

Thực trạng của ngành bất động sản trong những năm gần đây. Thời gian gần đây, việc tiếp cận đất đai cho các dự án gặp nhiều khó khăn liên quan đến việc thanh, kiểm tra và xử lý của các cơ quan trung ương. Luật đất đai năm 2013 còn để lại những khoảng trống bất cập do sự mâu thuẫn giữa luật này và các luật khác, dẫn tới không rõ trách nhiệm quản lý, gây khó khăn cho việc tổ chức thực hiện. Một số nội dung quy định chưa phù hợp với thực tiễn. Có những nội dung mới phát sinh trong khi luật lại chưa có quy định chỉnh sửa, đưa vào thực hiện. 

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các kết hoạch có liên quan đến sử dụng đất chưa được đồng bộ, thiếu tầm nhìn dài hạn, chưa theo kịp tốc độ phát triển của kinh tế xã hội và đô thị hóa. Trong khi đó, nguồn lực về đất đai cũng chưa được khai thác, phát huy đầy đủ để trở thành nguồn nội lực cho phát triển kinh tế xã hội. Những khó khăn này đã tạo ra những rào cản trong cải thiện môi trường, đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp bất động sản. 

Tuy nhiên bên cạnh những điều còn hạn chế, chính sách bất động sản cũng có nhiều điểm tích cực thúc đẩy sự phát triển của thị trường. Hiện nay, nhà nước đã cho phép những nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào việc kinh doanh bất động sản, làm cho thị trường trong nước trở nên sôi động hơn. Cụ thể là các nhà đầu tư quốc tế có thể được miễn giảm thuế và đơn giản hóa trong việc làm thủ tục. Thêm vào đó, thị trường bất động sản cũng đã được bão hòa. 

Việc phát triển nhà đất xemnha diễn ra tại nhiều tỉnh thành địa phương đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội nói chung và sự phát triển ngành bất động sản nói riêng.

Đăng ký nhận tài liệu và tư vấn miễn phí
HOTLINE: 0982.631.582